Odvezieme čokoľvek a kamkoľvek. Do 3,5 tony. doprava@slamenabuda.sk I +421 907 686 686